Visualisering

Med 3D visualisering er det muligt for potentielle lejere eller investorer at få et realistisk indtryk af, hvordan en ejendom vil se ud, inden den er bygget. Visualiseringer gør det lettere at vurdere ejendommens udseende, layout, materialer, indretning – og potentiale.